Presidentskifte 2022

onsdag 17 augusti 2022

Caroline Blomstrand

Under en tid av världskrig och oroligheter i världen uppstod Rotary. Det var en tid då framtidstron fick sig en törn och man insåg att det fanns faror med blind framtidstro. Vetenskapen hade en mörk baksida som trädde fram i form av krig.  Mänsklighet, etik, ärlighet och goda relationer är nödvändigt för att utveckling ska vara hållbar och för att freden ska bevaras.

Arbetet för fred har varit centralt i Rotarys historia och samarbetet mellan Rotary och FN uppstod följaktligen genast vid FN:s tillblivelse efter andra världskriget.

Det här är kärnan i Rotary som jag vill se det. Om alla har det bra har även jag större chans att ha det bra och – tvärtom – har jag det bra har jag mer att ge till andra.

Rotary har exempelvis bidragit till att utrota polio och ökat barns möjligheter att gå i skolan – särskilt flickors!

Att man inte såg kvinnor som möjliga fullvärdiga medlemmar i Rotary förrän på 80-talet kan få mig att tycka att man ändå hade kunnat vara mer ivrig just utifrån det perspektivet på modernitet, men tradition är en stark sak på gott och ont.  När Rotary bildades hade inte kvinnor ens rösträtt.

Möjligheterna är större nu på alla sätt: främst för Rotary som organisation och för egen del är jag tacksam för att jag föddes i en tid som tillät mig detta. Att aktivt få delta i ett så stort och bra sammanhang.  Det ska bli så roligt och spännande och jag förstår alltmer vad mycket jag kan lära mig under det här året. När vi har träffats på våra medlemsmöten har det gång efter gång slagit mig vilken skatt av samlad erfarenhet och resursstyrka som finns i vår klubb.

Jag vill under mitt år som president lära känna Rotary Årjäng mer och djupare. Många av oss är ju faktiskt nya medlemmar och jag vill höra fler livs- och yrkeserfarenheter från både nytillskott och de som har varit med länge.

Jag vill att vi gör utflykter, små resor och studiebesök och att vi skaffar oss intressanta saker att tala om.

Jag vill att vi vänder oss mot unga människor i vår kommun och ber några av dem att berätta om sitt liv för oss.

Jag vill att vi befäster möjligheterna att kunna bjuda in föreläsare digitalt samt möjligheten att delta på medlemsmöten digitalt. Vi har redan medlemmar som bor på annan och ort och framtidens arbetsliv spås bli väldigt rörligt och flexibelt. Om vi hänger med i den utvecklingen slipper vi sviktande medlemstal på sikt och har dessutom verktyg att nå yngre presumtiva medlemmar. Klubben måste utvecklas hållbart.

Det här är ju verkligen inte särskilt komplicerat på något sätt. Det handlar om människor och vänskap och de förutsättningarna har vi redan. Vi fortsätter bara helt enkelt att pröva, kommunicera och vara prestigelösa.

Banketten för att fira vår klubbs 40-årsjubileum i oktober kommer att ge oss energi. Jag gläder mig väldigt mycket åt att ta ut min tjusigaste festblåsa ur garderoben. Den har hängt där orörd alldeles för länge!

Föreställ er vad kul vi ska ha! Imagine!

/Caroline

Caroline Blomstrand